Divers

Aan deze pagina wordt momenteel gewerkt !

Maak een keuze uit onderstaande onderwerpen

Grond wortels/kabels wegzuigen Met dezelfde apparatuur waarmee zand en andere droge stoffen op een bepaald lokatie of in een rui...

Sleuven en gangen zuigen De Bodemafsluiter is specialist in het vrijzuigen van leidingwerk onder gebouwen. Of het nu gaat ...

Grind zuigen en blazen van en op daken Al meer dan 50 jaar wordt op platte daken de dakbedekking verzwaard met dakgrind. Met name bitume...

Leidingen en gangen vullen Oud leidingwerk of rioleringen die verwijderd zijn of gangen die gecre erd zijn ten behoeve van r...

Andere stoffen zuigen en blazen

Drainage in kruipruimte installeren In veel gebieden in Nederland is sprake van een permanent hoge grondwaterstand. Bij de ontwikkeli...

Energielabel en kruipruimte isoleren Net als bij auto's en huishoudelijke apparaten bestaat er ook een Energielabel voor woningen. Het...

Ruimtes opvullen zoals damwanden In verband met veiligheid en stabiliteit is het vaak noodzakelijk om bepaalde ruimtes op te vulle...

Informatie Argex Korrels Blazen Argex Korrels zijn lichtgewicht ge xpandeerde kleikorrels die voor talloze toepassingen gebruikt ...

Informatie Lava Bims blazen Lava bims zijn lichtgewicht stukjes vulkanisch gesteente. Het gesteente heeft een groot aantal he...