Ruimtes opvullen zoals damwanden

Afvullen of opvullen van ruimtes

In verband met veiligheid en stabiliteit is het vaak noodzakelijk om bepaalde ruimtes op te vullen met zand of met andere droge stoffen. U kunt dan denken aan buitengebruik zijnde rioleringen waarbij voorkomen moet worden dat mensen in de rioleringen gaan of dat de bovenliggende grond op een gegeven moment kan gaan verzakken.

Of het afvullen van een ondergrondse brandstoftank om te voorkomen dat er andere stoffen in worden aangebracht of dat het wegdek gaat inzakken.

Ook het opvullen ter versteviging van de loze ruimtes tussen damwanden en grond is een veel uitgevoerde werkzaamheid door de partners van Debodemafsluiter.nl

Tuin opspuiten met zand

Ideaal voor moeilijk bereikbare plekken

Grind blazen op drainagesysteem

Onze werkzaamheden zijn met name interessant indien de locatie moeilijk bereikbaar is voor bijvoorbeeld een graafmachine e.d. Moeilijk of veraf gelegen plaatsen (tot op 150 meter) zijn op die manier goed te bereiken ! Daarnaast vindt er geen enkele overlast of beschadiging plaats (slechts een onschuldige blaasslang ten opzichte van een (mini)graafmachine van minimaal 850 kg).

Zandblazer

Zandblazer aan de slag

Vrijblijvende prijsindicatie

Gratis Internet Offerte Aanvragen

Wilt u weten wat het eventueel zou kosten indien wij voor het afvullen of opvullen van ruimtes ? Vraag dan een GRATIS INTERNETOFFERTE aan en wij zorgen voor een snelle offerte voor het zandblazen of het blazen of spuiten van andere droge stoffen.

Uw terras op laten spuiten ?

Maak een keuze uit onderstaande onderwerpen

Grond wortels/kabels wegzuigen Met dezelfde apparatuur waarmee zand en andere droge stoffen op een bepaald lokatie of in een rui...

Sleuven en gangen zuigen De Bodemafsluiter is specialist in het vrijzuigen van leidingwerk onder gebouwen. Of het nu gaat ...

Grind zuigen en blazen van en op daken Al meer dan 50 jaar wordt op platte daken de dakbedekking verzwaard met dakgrind. Met name bitume...

Leidingen en gangen vullen Oud leidingwerk of rioleringen die verwijderd zijn of gangen die gecre erd zijn ten behoeve van r...

Andere stoffen zuigen en blazen

Drainage in kruipruimte installeren In veel gebieden in Nederland is sprake van een permanent hoge grondwaterstand. Bij de ontwikkeli...

Energielabel en kruipruimte isoleren Net als bij auto's en huishoudelijke apparaten bestaat er ook een Energielabel voor woningen. Het...

Ruimtes opvullen zoals damwanden In verband met veiligheid en stabiliteit is het vaak noodzakelijk om bepaalde ruimtes op te vulle...

Informatie Argex Korrels Blazen Argex Korrels zijn lichtgewicht ge xpandeerde kleikorrels die voor talloze toepassingen gebruikt ...

Informatie Lava Bims blazen Lava bims zijn lichtgewicht stukjes vulkanisch gesteente. Het gesteente heeft een groot aantal he...

Gat in beton geboord t.b.v. blazen schelpen onder vloer