Capillair vocht

Duidelijk beeld van optrekkend vocht via capilair(zuigend) gesteente

Capillariteit

Een eenvoudige definitie van capillairiteit is het 'vocht opzuigvermogen van bepaalde materialen.' Indien de muren c.q. fundering bestaat uit vochtopzuigend materiaal dan kan het water tot op grote hoogte (5 a 6 meter opgezogen worden. We praten dan over optrekkend vocht.

Water kan via capillairen tot grote hoogte worden opgezogen; in de natuur vindt bij bomen en planten het transport van water en de daarin opgeloste voedingsstoffen plaats via het capillaire mechanisme.

Optrekkend vocht fundering vanuit kruipruimte

Effect van oplosbare zouten

Uit laboratoriumexperimenten komt naar voren dat de barriere voeg/ steen door de aanwezigheid van oplosbare zouten (chloriden , sulfaten) in het water of in het metselwerk betrekkelijk gemakkelijk overwonnen kan worden. In de praktijk blijken dergelijke zouten regelmatig (maar niet altijd) aanwezig te zijn bij gevallen van optrekkend vocht. De herkomst van de zouten kan liggen in het metselwerk zelf of in het grondwater; daarnaast kunnen calamiteiten leiden tot het opnemen van zouten (bekend in dit verband is de overstromingsramp in Zeeland).


Neven-effecten oplosbare zouten:

Behalve het effect op de stijghoogte kunnen oplosbare zouten nog enige vervelende bijverschijnselen hebben:
• na het verdwijnen van de vochtbron (bijvoorbeeld door het verlagen van de grondwaterstand of maatregelen aan de muur) kunnen zouten achterblijvenin het metselwerk of in het pleisterwerk en daar
door hun hygroscopisch gedrag leiden tot natte plekken. Deze natte plekken, veroorzaakt door de opname van vocht uit de lucht, worden dan vaak ten onrechte aangezien voor optrekkend vocht;
• sommige zouten vertonen bij het uitkristalliseren en bij hydratatie (een verschijnsel waarbij bepaalde zouten, zoals natriumsulfaat, watermoleculen in het kristalrooster opnemen) een aanzienlijke volumetoename. In muurconstructies kunnen de met die verschijnselen gepaard gaande drukken leiden tot het loskomen van pleisterlagen en voegen en het afspringen van stukken metselwerk.

Vrijblijvende prijsindicatie

Gratis Internet Offerte Aanvragen

Wilt u weten wat het eventueel zou kosten indien wij voor u een nieuwe bodemafsluiting aanbrengen ? Vraag dan een GRATIS INTERNETOFFERTE aan en wij zorgen voor een snelle offerte voor het zandblazen of zandspuiten of schelpen blazen. Wij brengen direct de subsidiemogelijkheden voor u in kaart !

Vochtwering en impregneren

Muren vochtwerend maken door impregeneren en lekke kelders weer dichten ? U kunt er alles op lezen op www.devochtbestrijder.nl.

Kruipruimte Isolatie Specialisten

Debodemafsluiter

Klik voor meer info

Achter De Bodemafsluiter zit een groep van gerenommeerde en gespecialiseerde bedrijven die aanvullende werkzaamheden verrichten die allen te maken hebben met vocht en stankproblemen in kruipruimtes. Deze bedrijven zijn gecertificeerd, lid van organisaties als Uneto-VNI en Stichting Industriële Reiniging (SIR) en gezamenlijk meer dan 75 jaar ervaring op dit gebied.

WERKZAAMHEDEN WORDEN MET GARANTIE UITGEVOERD.

Woning van voor 1980: Na-isoleren spouwmuren

Meer informatie

Vochtige kruipruimte De meeste huizen en gebouwen in Nederland hebben een zogenaamde kruipruimte die onder het gehele...

Optrekkend vocht Optrekkend vocht wordt veroorzaakt door direct of indirect contact van het steen of metselwerk me...

Doorslaand vocht Doorslaand vocht is vocht dat via gevel of fundering 'doorlekt' of 'doorslaat' naar de binnenmure...

Capillair vocht Een eenvoudige definitie van capillairiteit is het 'vocht opzuigvermogen van bepaalde materialen....

Injecteren muren Wilt u weten wat het eventueel zou kosten indien wij voor u een nieuwe bodemafsluiting aanbrengen...

Kelderafdichting Wilt u weten wat het eventueel zou kosten indien wij voor u een nieuwe bodemafsluiting aanbrengen...

Impregneren muren Wilt u weten wat het eventueel zou kosten indien wij voor u een nieuwe bodemafsluiting aanbrengen...

Betonreparatie Wilt u weten wat het eventueel zou kosten indien wij voor u een nieuwe bodemafsluiting aanbrengen...