Hoe werkt zandblazen eigenlijk ?

Zand is een zwaar en compact product

Zandblazen of zandspuiten

Het verplaatsen van zand door middel van lucht of water wordt zandblazen of zandspuiten genoemd. Deze termen betekenen hetzelfde: zand of een andere droge stof wordt over een bepaalde afstand middels het medium lucht of water getransporteerd. Aangezien zand een zwaar produkt is (1 liter zand weegt circa 1,5kg) is er veel kracht en energie voor nodig om dat te bewerkstelligen. Nederland bezit veel expertise op het gebied van zandverplaatsing in de off-shore industrie. Zo waren Nederlandse bedrijven nauw betrokken bij het opspuiten van de kunstmatige eilanden in het Midden-Oosten.


Zand opspuiten

Zand opspuiten

Blaaswagens of vacupress wagens

Op het land worden deze werkzaamheden veelal uitgevoerd door vacupresswagens ook wel blaaswagens genoemd. Deze speciale vrachtwagens bezitten een enorm sterke luchtverplaatsingsunit in combinatie met circa 20m3 aan laadruimte. Hierdoor kan over een afstand van maximaal 100 meter zand, schelpen, kalkkorrels of bijvoorbeeld grind worden geblazen maar ook worden weggezogen.

Droge stoffen wagen

Schelpen of zand worden onder luchtdruk geblazen c.q. gespoten

Door de toepassing van speciale blaasbulkwagens of vacupresswagens kan het zware product zand door middel van een zeer krachtige luchtstroom via rubberen slangen op elke plaats geblazen of gespoten worden. Het zandblazen of zandspuiten is een uitstekende methode om snel en gecontroleerd moeilijk bereikbare plaatsen volledig te bedekken onder een dikke laag schoon zand.

Zandblazer

Zandblazer aan de slag

Het zand kan niet alleen in kruipruimtes en kelders geblazen worden, maar ook in of op moeilijk bereikbare plaatsen die voor standaard vrachtwagens en kranen niet bereikbaar zijn. Leg uw probleem voor en vraag een kostenloze offerte aan, zodat u snel weet of zandblazen een oplossing voor u is.

Blazen droge stoffen in een kruipruimte

Blazen droge stoffen in een kruipruimte

Zelf doen ?

Zelf zand scheppen

Zelf zand scheppen: vermoeiend en langdurend

Het aanbrengen van zand kan door diverse methodes uitgevoerd worden, zoals het storten van zand met behulp van een kruiwagen, graafmachine of handmatig. Echter deze methodes zijn in moeilijk bereikbare plaatsen als kruipruimtes en kelders niet eenvoudig. Voor een noodzakelijke laagdikte van zo'n 30 cm is voor een kruipruimte van bijvoorbeeld 9 x 6 meter in totaal circa 16,2 m3 nodig. (weegt circa 24,3 ton). Met een emmer van 10 liter (15 kg), dient u dus zo'n 1620 keer uw emmer naar binnen te dragen en om te keren.

Er is een efficiënte oplossing voor dit probleem: het zogenaamd blazen of spuiten van zand.

Subsidie 2018: BTW-korting op arbeidskosten
Kruipruimte isolatie en vloerisolatie vallen onder de (permanente) regeling voor ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN . De arbeidskosten bij het energiebesparend isoleren van vloeren, muren en daken bij woningen ouder dan 2 jaar, vallen onder het 6%-tarief. Ook schelpisolatie valt onder de regeling.

De belangrijkste voorwaarde is dat de Rc-waarde (de warmteweerstand) van de scheidingsconstructie voldoet aan de warmteweerstand die geldt voor bestaande woningen (Rc-waarde 1,3).

Daarnaast geldt per 15 december 2016 tot en met 31 december 2018 een aantrekkelijke subsidieregeling. Deze subsidie geldt voor particuliere woningeigenaren die energiebesparende maatregelen voor hun woning nemen en het subsidiebedrag kan oplopen tot zo'n 20% van de totale isolatiekosten. In combinatie met de laag btw regeling op arbeidskosten voor isolatiewerken loopt de korting fors op. Laat uw voordeel door ons uitrekenen !

Debodemafsluiter.nl voert ook grote nieuwbouwprojecten uit voor aannemers en bouwbedrijven

Meer informatie over zandblazen

Mechanisch spuiten

Hoe werkt zandblazen eigenlijk Het verplaatsen van zand door middel van lucht of water wordt zandblazen of zandspuiten genoemd. ...

Werking zand isolatie en bodemafsluiting Zand heeft niet zozeer een isolerende als wel een bodemafsluitende functie. De eigenschappen van ...

Zand isolatie in kruipruimtes Zand heeft niet zozeer een isolerende als wel een bodemafsluitende functie. De eigenschappen van ...

Kruipruimte ophogen / opspuiten Grond rondom woningen verzakt in de regel. Een gemiddelde woning is gefundeerd waardoor deze niet...

Terras ophogen of opspuiten In de meeste gebieden in Nederland zakt de grond per jaar enkele milimeters tot enkele centimeter...