Het blazen of spuiten van zand

Een nieuwe laag schoon zand in de kruipruimte geblazen


Bodemafsluiting: zandblazen of zandspuiten

Er zijn verschillende producten die kunnen dienen als bodemafsluiting. Eén daarvan is het natuurproduct zand: zand heeft een hoog soortelijk gewicht waardoor het niet alleen de bodem afdekt, maar bijvoorbeeld ook grondwater wegdrukt en stank buitensluit. Ook voor het ophogen van bestaande situaties is zand uitstekend geschikt. Het is niet vervuilend, werkt geluiddempend en licht-isolerend.

Droge stoffen wagen

Schelpen of zand worden onder luchtdruk geblazen c.q. gespoten

Door de toepassing van speciale blaasbulkwagens of vacupresswagens kan het zware product zand door middel van een zeer krachtige luchtstroom via rubberen slangen op elke plaats geblazen of gespoten worden. Het zandblazen of zandspuiten is een uitstekende methode om snel en gecontroleerd moeilijk bereikbare plaatsen volledig te bedekken onder een dikke laag schoon zand.

Zandblazer

Zandblazer aan de slag

Het zand kan niet alleen in kruipruimtes en kelders geblazen worden, maar ook in of op moeilijk bereikbare plaatsen die voor standaard vrachtwagens en kranen niet bereikbaar zijn. Leg uw probleem voor en vraag een kostenloze offerte aan, zodat u snel weet of zandblazen een oplossing voor u is.

Blazen droge stoffen in een kruipruimte

Blazen droge stoffen in een kruipruimte

Meer informatie over zandblazen

Mechanisch spuiten

Hoe werkt zandblazen eigenlijk Het verplaatsen van zand door middel van lucht of water wordt zandblazen of zandspuiten genoemd. ...

Werking zand isolatie en bodemafsluiting Zand heeft niet zozeer een isolerende als wel een bodemafsluitende functie. De eigenschappen van ...

Zand isolatie in kruipruimtes Zand heeft niet zozeer een isolerende als wel een bodemafsluitende functie. De eigenschappen van ...

Kruipruimte ophogen / opspuiten Grond rondom woningen verzakt in de regel. Een gemiddelde woning is gefundeerd waardoor deze niet...

Terras ophogen of opspuiten In de meeste gebieden in Nederland zakt de grond per jaar enkele milimeters tot enkele centimeter...

Zelf doen ?

Zelf zand scheppen

Zelf zand scheppen: vermoeiend en langdurend

Het aanbrengen van zand kan door diverse methodes uitgevoerd worden, zoals het storten van zand met behulp van een kruiwagen, graafmachine of handmatig. Echter deze methodes zijn in moeilijk bereikbare plaatsen als kruipruimtes en kelders niet eenvoudig. Voor een noodzakelijke laagdikte van zo'n 30 cm is voor een kruipruimte van bijvoorbeeld 9 x 6 meter in totaal circa 16,2 m3 nodig. (weegt circa 24,3 ton). Met een emmer van 10 liter (15 kg), dient u dus zo'n 1620 keer uw emmer naar binnen te dragen en om te keren.

Er is een efficiënte oplossing voor dit probleem: het zogenaamd blazen of spuiten van zand.

Natte of vuile kruipruimte ?

Het aanbrengen van een nieuwe dikke laag zand wordt vaak gebruikt bij hele natte of vervuilde kruipruimtes. In deze kruipruimtes kan een laag water staan van bijvoorbeeld 10 cm of vervuiling vanwege een kapotte riolering. Door het aanbrengen van een laag zand van 30 cm wordt water weggedrukt en vervuiling volledig bedekt. Een schone en drogere kruipruimte is het gevolg.

Lekkage riool

Vuile kruipruimte zorgt voor stankoverlast

Vrijblijvende prijsindicatie

Gratis Internet Offerte Aanvragen

Wilt u weten wat het eventueel zou kosten indien wij voor u een nieuwe bodemafsluiting aanbrengen ? Vraag dan een GRATIS INTERNETOFFERTE aan en wij zorgen voor een snelle offerte voor het zandblazen of zandspuiten of schelpen blazen. Wij brengen direct de subsidiemogelijkheden voor u in kaart !

Ophogen kruipruimte

Grond rondom woningen verzakt in de regel. Een gemiddelde woning is gefundeerd waardoor deze niet zakt. Grond in de kruipruimte zakt meestal mee met de buiten de woning liggende grond. Een gevolg hiervan is dat de bodem van de kruipruimte dusdanig laag wordt dat funderingen bloot komen te liggen waardoor bijvoorbeeld uw kruipruimte via de kruipruimtes van buren en andere omwonenden bereikbaar zal worden. Ook eventueel vocht zal naar een lager gelegen kruipruimte stromen waardoor u meer last zult krijgen van vocht en koudeproblemen.

Een ander probleem dat door het zakken van de kruipruimtebodem zal ontstaan is dat leidingwerk (zoals bijvoorbeeld rioolleidingen) dat ondersteunt wordt door de kruipruimtebodem zal gaan verzakken en eventueel afscheuren of breken.

Om deze problemen op te lossen is het mogelijk om de kruipruimte op te hogen door middel van het blazen met zand. Lees hier meer over ophogen van de kruipruimte.

Kruipruimteverzakking

Blootliggende fundering door verzakte kruipruimte

Vrijblijvende prijsindicatie

Gratis Internet Offerte Aanvragen

Wilt u weten wat het eventueel zou kosten indien wij voor u een nieuwe bodemafsluiting aanbrengen ? Vraag dan een GRATIS INTERNETOFFERTE aan en wij zorgen voor een snelle offerte voor het zandblazen of zandspuiten of schelpen blazen. Wij brengen direct de subsidiemogelijkheden voor u in kaart !


Subsidie 2018: BTW-korting op arbeidskosten
Kruipruimte isolatie en vloerisolatie vallen onder de (permanente) regeling voor ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN . De arbeidskosten bij het energiebesparend isoleren van vloeren, muren en daken bij woningen ouder dan 2 jaar, vallen onder het 6%-tarief. Ook schelpisolatie valt onder de regeling.

De belangrijkste voorwaarde is dat de Rc-waarde (de warmteweerstand) van de scheidingsconstructie voldoet aan de warmteweerstand die geldt voor bestaande woningen (Rc-waarde 1,3).