Geen kruipruimte

Zonder kruipruimte toch vocht- en koudeproblemen

Niet elke woning in Nederland is voorzien van een kruipruimte. De begane grond vloer rust in een dergelijk geval veelal direct op de grond of er is sprake van een minimale kruipruimte van bijvoorbeeld slechts 10 tot 15 cm. Indien men toch de koude en vochtige vloer wil isoleren zijn er enkele mogelijkheden of een combinatie van deze mogelijkheden: ondanks een minimale kruipruimtehoogte zijn wij toch in staat deze van buitenaf te isoleren met behulp van schelpen of isolatiechips. Een andere mogelijkheid is om de kruipruimte wat uit te diepen door het wegzuigen van de aanwezige grond. Daarna kan de kruipruimte geïsoleerd worden met bijvoorbeeld schelpen.

Zand wegzuigen t.b.v. maken kruipruimte onder woning

Nieuwbouw en Bouwbesluit

Het meest recente bouwbesluit gaat uit van het NIET aanbrengen van kruipruimtes onder nieuw te bouwen woningen. Dit besluit is genomen in verband met een betere energiezuinigheid, tenslotte ontbreekt de vochtige kruipruimte ! In de praktijk komen wij echter dagelijks aannemers tegen die het besluit niet verstandig vinden. De verwachting is dan ook dat het besluit in de nabije toekomst weer aangepast zal worden.

Toegang tot kruipruimte creŽeren.

Nadelen ontbreken kruipruimte

  • leidingwerk is onbereikbaar
  • door o.a. grondwater kan toch water onder de vloer komen waardoor leefklimaat bovengronds minder wordt
  • bereikbaarheid t.b.v. ventilatie en isolatie is niet aanwezig
  • nieuwe aansluiting leidingwerk (b.v. t.b.v. open haard of verplaatsing keuken) is onmogelijk

Maken kruipruimte is mogelijk

Indien u geen kruipruimte hebt, maar er een wil hebben dan zijn er voldoende mogelijkheden om dat te realiseren. Enkele basis voorwaarden zijn dat de kruipruimte bereikbaar moet zijn middels een geïsoleerd kruipluik (dat ook nog gemaakt moet worden). Daarnaast moet de kruipruimte voldoende geventileerd worden en vrij van gevaren zijn, bijvoorbeeld het risico van instorting of inkalving van de zijkanten.

Het maken van een kruipruimte is niet werk dat door de doe-het-zelver kan worden uitgevoerd.

Kijk verder hoe men een kruipruimte creëert.

Leidingwerk goed bereikbaar d.m.v. kruipluik en kruipruimte

Isolatie ook mogelijk bij minimale kruipruimte

Ook bij huizen of gebouwen waar geen of minimale kruipruimtes zijn, kunnen schelpen aangebracht worden ter isolatie en sterke verbetering van het binnenklimaat en daardoor comfortverhogend. Dit gebeurt door het boren van gaten op enkele punten (deze worden later weer professioneel en netjes dichtgemaakt) en het blazen van de gewenste isolatiematerialen zoals bijvoorbeeld isolatieschelpen.

Gat in beton geboord t.b.v. blazen schelpen onder vloer

Vrijblijvende prijsindicatie

Gratis Internet Offerte Aanvragen

Wilt u weten wat het eventueel zou kosten indien wij voor u zand of andere stoffen op zouden zuigen ? Vraag dan een GRATIS INTERNETOFFERTE aan en wij zorgen voor een snelle offerte voor zandzuigen . Wij brengen direct de subsidiemogelijkheden voor u in kaart !

Voorbeeld korrels uit kruipruimte wegzuigen

Droge Stoffen Specialisten

Debodemafsluiter

Klik voor meer info

Achter De Bodemafsluiter zit een groep van gerenommeerde en gespecialiseerde bedrijven die aanvullende werkzaamheden verrichten die allen te maken hebben met vocht en stankproblemen in kruipruimtes. Deze bedrijven zijn gecertificeerd, lid van organisaties als Uneto-VNI en hebben gezamenlijk meer dan 75 jaar ervaring op dit gebied.

WERKZAAMHEDEN WORDEN MET GARANTIE UITGEVOERD.