Kruipruimte isolatie

Isolatie van de kruipruimte

Energiezuinighuis

Kruipruimte isolatie voor uw woning: de meeste huizen en gebouwen in Nederland hebben een zogenaamde kruipruimte die onder het gehele pand doorloopt. De bodem van de kruipruimte bestaat uit grond en/of zand en is meestal heel vochtig. Zodra het buiten regent, wordt de kruipruimte vochtig. In veel kruipruimtes staat er permanent een laag water. Dit stilstaande brakke water zorgt voor veel problemen: vocht en koude op de bovengelegen verdiepingen (koude vloer), optrekkend vocht in de muren en het ontstaat van schimmels, zwammen en ongedierte.

Bodem kruipruimte is gewone grond: vochtdoorlatend en niet isolerend.

Bodem kruipruimte is gewone grond: vochtdoorlatend en niet isolerend.

Werking kruipruimte

De kruipruimte dient in feite voor het kunnen bereiken van uw leidingwerk als electriciteit, gas en riolering. De bodem van een kruipruimte bestaat meestal uit directe ondergrond en soms uit een betonnen vloer. Omdat een natuurlijke ondergrond zich in feite hetzelfde gedraagt als de gewone buitengrond heeft u te maken met dezelfde eigenschappen. De ondergrond kan vochtig worden, kan verzakken, (on)gedierte kan er zich nestelen, schimmel- en zwamvorming behoort tot de mogelijkheden en ga zo maar door.

Wat bewoners zich vaak niet realiseren is dat zich direct onder hun houten/betonnen of andersoortige vloer een dergelijke koude en vochtige ruimte zich bevindt.

U kunt het eigenlijk vergelijken met vloerverwarming, maar dan de tegengestelde versie: onder de gehele vloer bevindt zich een laag koude, vochtige lucht die er continu voor zorgdraagt dat u meer moet stoken om het binnenklimaat comfortabel te houden.

O.a. door hydrostatische druk en mankementen in de fundering komt water in de kruipruimte terecht.

O.a. door hydrostatische druk en mankementen in de fundering komt water in de kruipruimte terecht.

Kruipruimte en isolatie

Veel huiseigenaren besparen zich kosten nog moeite om een huis te isoleren: dubbel glas, dubbele isolatie platen, dak isolatie, spouwmuur isolatie, alles wordt dichtgesmeerd met pur-schuim echter....... aan de kruipruimte wordt niet gedachte. Er zijn drie methodes om het effect van de vochtige kruipruimte tegen te gaan: dat kan door middel van bodemafsluiting, door middel van vloerisolatie, door middel van kruipruimte isolatie of een combinatie van deze drie.

Natte kruipruimtevloer

Bodem van kruipruimte bestaat doorgaans uit vochtige grond

Meer informatie:

Kruipruimte isoleren Isoleren van de kruipruimte met schelpen of zand

Bodemafsluiting Bodemafsluiting is het aanbrengen van een laag isolerend materiaal waarmee de ondergrond afgeslot...

Vloer isoleren Een andere veelgebruikte manier om de vochtige en koude lucht van de kruipruimte tegen te gaan is...

Grondwater in de kruipruimte zorgt voor veel overlast

Grondwater in de kruipruimte zorgt voor veel overlast

Vuile kruipruimtes

Veel kruipruimtes raken in de loop van de jaren vervuild door de continue blootstelling aan vocht en koude, groei van schimmels en zwammen en het aanwezig zijn van insecten en ongedierte. Ook door het ontstaan van lekkages van verzakte riolerings ontstaan vaak vervuiling met alle negatieve gevolgen (stank) van dien. We spreken dan niet meer van vochtige kruipruimtes, maar van vervuilde kruipruimtes (zie onderstaande foto ter illustratie).

Vervuilde kruipruimte door rioolproblemen

Vervuilde kruipruimte door rioolproblemen

De oplossing van een dergelijk probleem bestaat uit meerdere stappen : allereest dient de bron van de vervuiling opgelost te worden ofwel de kapotte riolering dient hersteld te worden. De volgende stap kan uit twee delen bestaan: als eerste dient de aanwezige vervuiling verwijderd te worden (opzuigen met vacuümwagen) en daarna dient er een schone en frisse laag van zand aangebracht te worden die als stankafsluiting dient en een licht isolerende functie heeft. Indien het om weinig vervuiling gaat kan de laag zand ook in een keer over de kruipruimte vloer geblazen worden. Dat scheelt beduidend in de kosten.

Blazen droge stoffen in een kruipruimte

Blazen droge stoffen in een kruipruimte

Nieuwe frisse laag zand als bodemafsluiting en stankafsluiting

Nieuwe frisse laag zand als bodemafsluiting en stankafsluiting

Natuurprodukten

Ook na vele jaren behouden schelpen hun werking

Ook na vele jaren behouden schelpen hun werking

Er zijn verschillende manieren om een kruipruimte te isoleren. De in deze website behandelde produkten zijn natuurlijke middelen, namelijk zand en schelpen. In tegenstelling tot kunstoffen als foliën, thermo chips e.d., hebben zand en schelpen een onbepaalde levensduur, zijn milieuvriendelijk, zijn herbruikbaar en zijn waardeverhogend. Evenwel bieden we ook de mogelijkheid om isolatiechips of thermo chips te laten aanbrengen. Deze goedkoopste vorm van kruipruimte isolatie wordt vaak toegepast met gebruikmaking van zand als bodemafsluiting. Vraag naar de mogelijkheden !

Subsidie 2018: BTW-korting op arbeidskosten
Kruipruimte isolatie en vloerisolatie vallen onder de (permanente) regeling voor ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN . De arbeidskosten bij het energiebesparend isoleren van vloeren, muren en daken bij woningen ouder dan 2 jaar, vallen onder het 6%-tarief. Ook schelpisolatie valt onder de regeling.

De belangrijkste voorwaarde is dat de Rc-waarde (de warmteweerstand) van de scheidingsconstructie voldoet aan de warmteweerstand die geldt voor bestaande woningen (Rc-waarde 1,3).

Vrijblijvende prijsindicatie

Gratis Internet Offerte Aanvragen

Wilt u weten wat het eventueel zou kosten indien wij voor u een nieuwe bodemafsluiting aanbrengen ? Vraag dan een GRATIS INTERNETOFFERTE aan en wij zorgen voor een snelle offerte voor het zandblazen of zandspuiten of schelpen blazen. Wij brengen direct de subsidiemogelijkheden voor u in kaart !

Comfortabel wonen met een droge en warme kruipruimte

Comfortabel wonen met een droge en warme kruipruimte

Kruipruimte Isolatie Specialisten

Debodemafsluiter

Klik voor meer info

Achter De Bodemafsluiter zit een groep van gerenommeerde en gespecialiseerde bedrijven die aanvullende werkzaamheden verrichten die allen te maken hebben met vocht en stankproblemen in kruipruimtes. Deze bedrijven zijn gecertificeerd, lid van organisaties als Uneto-VNI en hebben gezamenlijk meer dan 75 jaar ervaring op dit gebied.

WERKZAAMHEDEN WORDEN MET GARANTIE UITGEVOERD.